386 Phan Huy Ích, phường 12, Quận Gò Vấp, TPHCM

0906.710.068

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm khách giả tiệc (09)

GK09 - Cho thuê nhân viên giả khách tiệc cưới trong trang phục tông đỏ

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm khách giả tiệc (08)

GK08 - Cho thuê nhân viên giả khách ngày cưới trang phục hiện đại

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm khách giả tiệc (07)

GK07 - Cung cấp dịch vụ cho thuê nhân viên giả khách ngày cưới

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm khách giả tiệc (06)

GK06 - Cho thuê nhân viên nam giả khách ngày cưới

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm khách giả tiệc (05)

GK05 - Cung cấp dịch vụ cho thuê nhân viên giả khách

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm khách giả tiệc (04)

GK04 - Dịch vụ cho thuê nhân viên giả khách tham dự tiệc cưới

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm khách giả tiệc (03)

GK03 - Cho thuê dàn nhân viên nam giả khách tham dự tiệc cưới

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm khách giả tiệc (02)

GK02 - Dịch vụ cho thuê nhân viên tham dự tiệc cưới

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm khách giả tiệc (01)

GK01 - Cho thuê nhân viên nam nữ tham dự tiệc cưới